Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.zalesena.org

Настоящият сайт е собственост на Фондация „Залесена“.

 

Общи условия

 Използването на части от текстови, фото- и видео материали от този сайт се допуска при условие, че бъде посочен източникът – за печатни издания, радиостанции и телевизии, и бъде добавен линк към www.zalesena.org – за интернет сайтове.

 Премахването на знаците за търговска марка или принадлежност на друго право, независимо дали носителят им е Фондация „Залесена“ или трета страна, е възможно само след изрично предварително съгласие от страна на собственика.

 Фондация „Залесена“ има право да премахва от страницата си, включително от форумите под материалите, мнения, съдържащи:

  • Нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на добрия тон; 

  • Национална, политическа, етническа, религиозна, расова, полова или друга дискриминация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата; 

  • Подтикване към жестокост, насилие или внушение на нетърпимост между гражданите; 

  • Всякакви форми на обида срещу www.zalesena.org журналистите, авторите и собствениците на медията.

 Фондация „Залесена“ има право да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

 

Отговорност

Фондация „Залесена“ не носи отговорност за:

  • Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание; 

  • Информацията, включена в сайтовете, към които в www.zalesena.org са публикувани линкове, както и последиците от тяхното посещаване;
  • Мненията, изразени във форумите/коментарите под материалите; 

  • Съдържанието на рекламите, публикувани на сайта.

 

Конфиденциалност

 С приемането на настоящите Условия за ползване, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях при попълване на заявка за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг, като изпратят писмено съобщение до Фондация „Залесена“ на следния адрес: гр. Велико Търново 5000,  ул. „Поборническа“ 54 Булстат: 207576506.

 Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация или Условията за ползване на сайта.

 

Обезщетения

Фондация „Залесена“ си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта www.zalesena.org

 За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.