За проекта

За проекта

Проект ЗаЛЕСена има за цел да популяризира и разпространи в България японския метод за залесяване Мияваки. Смятаме, че във време на все по-засилващи се климатични промени човечеството има нужда от истински и бързодействащи решения, за да се справи с това сериозно предизвикателство.
Методът Мияваки е точно такова. Имитирайки и възпроизвеждайки естествените процеси в природата, методът позволява да се създават естествени и биоразнообразни гори, които в същото време растат десет пъти по-бързо от традиционно засадените гори. Това са двете най-ценни качества на Мияваки горите.
Освен екологичния аспект горите имат и най-различни здравословни ползи. В Япония разходките в гората се използват като терапия, която там се нарича „горски бани„.
От проект ЗаЛЕСена искаме да засилим този естествен терапевтичен ефект като ги създаваме в определени форма имаща свещена геометрия. По този начин вибрацията на цялата гора се увеличава и нейния ефект върху човешкото здраве се усилва.
В допълнение към свещената геометрия влагаме във всяка създадена Мияваки гора и оргонит/и. Това още повече засилва енергийното въздействие на гората върху хората, животните, растенията и природата като цяло.
По този начин създадените от проект ЗаЛЕСена Мияваки гори допринасят не само за справяне с климатичните промени, но и повдигат цялостната вибрация на планетата Земя, което оказва влияние върху психическото и физическо здраве на хората и тяхното съзнание.