Гора Петият елемент

Гора Петият елемент

Гора Петият елемент

Гората „Петият елемент“ ще бъде първата засадена гора по метода Мияваки в България. Тя ще бъде реализирана със съдействието на фондация „Стъпки в гората“ на техен терен в Еленския балкан близо до село Палици.

Гората ще бъде засадена на площ от един декар и ще изпълнява ролята на демонстрационна гора. „Петият елемент“ ще включва стотици растения, местни храсти и дървета. В нейния състав ще влизат десетки видове, а именно: различни видове дъб, бук, явор, ясен, габър, кестен липа, бреза, бъз, глог, дрян, шипка, мушмула, леска и други.

Гората „Петият елемент“ ще има кръгла форма, състояща се от пет части. Всяка част символизира един от основните четири елемента в природата (вода, огън, въздух и земя) плюс любовта. Ще има пет пътечки, които ще водят до центъра на гората, където ще се намира малко езерце. Около него ще има пет пейки, разположени в кръг, на които човек ще може да поседне и да се наслади на гората.

Ако искаш да участвате в създаването на гората „Петият елемент“ може да попълниш формуляра за доброволци тук.

По време на засаждането ще можете да се запознаете с теорията и  практиката по създаване на биоразнообразна гора по метода Мияваки.

При желание да ни подкрепиш с дарение, може да го направише тук.