Гора Еволюция

Гора Еволюция

Гора Еволюция

Решихме да кръстим гората Еволюция, защото в момента това, от което най-много има нужда човечеството, е еволюция на съзнанието. Именно кризата в съзнанието на хората е причината за всички кризи  сега на планетата: климатична, социална, икономическа, политическа и духовна.

Възходящата спирала е основния символ, чрез който се представя еволюцията. В случая избрахме за форма на гората двойна кръстосваща се спирала.

Маорите я наричат „Такаранги“ (Te Takarangi – „taka“ означава революция и въртене, а „rangi“ небесно царство. ) Двойната спирала символизира небесният Баща и земната Майка, а центърът на Такаранги – началото, източникът на всичко.

От ръкава на едната спирала човек ще може да влезе в гората и да стигне до нейния център. Той ще представлява  по-отворено пространство, където ще се намира малка дървена пирамидална конструкция. В  нея човек ще може да влезе, да седне, да полегне и гледа небето, да отпочине, както и да медитира.

За по-високата вибрация на мястото ще допринася не само пирамидата в центъра и спираловидната форма на Мияваки гората, но и вложеният в нея оргонит.

По този начин човек преминавайки през гората ще може да се зареди и възстанови.

По-голямата гъстота на гората Еволюция ще помогне на човек да  се отпусне и усети сякаш е прегърнат от природата, докато е в гората и най-вече в нейния център.

Намерението, с което ще бъде създадена гората и оргонита, който ще я пази, е всеки човек, който влезе в нея, след това да излезе пречистен и зареден.

Ако искаш да си част от първата Мияваки гора в България и да я подкрепиш, може да направиш дарение тук.